Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van  Just Notes Music V.O.F. (hierna: Just Notes Music), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Holland onder nummer 60944501. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Just Notes Music garandeert voor zover mogelijk de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van klanten, organisaties waarmee zij samenwerkt en de bezoekers van onze websites. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen of klachten hebt.

Beveiliging en verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kan Just Notes Music persoonsgegevens vast leggen. Denk hierbij aan uw naam, adres, postcode, woonplaats, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Just Notes Music legt deze persoonsgegevens alleen vast als u ze zelf aan ons verstrekt. Just Notes Music gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en haar dienstverlening Just Notes Music geeft uw gegevens niet door aan anderen. De enige uitzondering daarop is het verstrekken van gegevens op wettelijke basis aan bevoegde autoriteiten en instanties. Just Notes Music spant zich in om deze gegevens te beschermen en gebruikt daarvoor beveiligde websites en inlognamen en wachtwoorden. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van Just Notes Music.

Bewaartermijn en het verwijderen van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast bewaren wij uw gegevens voor de wettelijke termijn waarop controle op de door ons gevoerde administratie nodig kan zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan dan kunt u een e-mail naar administratie@justnotesmusic.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Just Notes Music, Dotterbloemstraat 13, 3053JV Rotterdam . Just Notes Music tracht binnen 7 werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

Hebt u nog vragen of klachten over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar administratie@justnotesmusic.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is voor bedrijven gevestigd in Nederland de leidende toezichthouder.

Websites

De websites van Just Notes Music worden u ter beschikking gesteld. Onze websites maken gebruik van Google Analytics en Smartlook, website analyse-services die wordt aangeboden door Google Inc. en Smartsupp.com. Deze services maken gebruik van `cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Genoemde partijen mogen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie verwerken. Just Notes Music zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Smartlook op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Op www.justnotesmusic.nl kunnen links staan naar andere websites. Just Notes Music is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.